Disclaimer

Disclaimer Mondzorgshop

Voor het gebruik van deze website, de winkel en onze online diensten gelden de volgende voorwaarden:

Artikel 1 – Identiteit ondernemer

Handelsnaam: Mondzorgshop
KvK-nummer: 74767763 
BTW-identificatienummer: NL003322761B33 

Artikel 2 – Algemene informatie

Grote zorgvuldigheid wordt betracht bij de samenstelling van artikelen, dossiers en productinformatie. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, wordt de lezer aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, enz.

Artikel 3 – Persoonlijke adviezen

Mondzorgshop kan geen tandheelkundige adviezen geven per email of telefoon. U zult altijd worden doorverwezen naar uw tandarts of mondhygiënist die u wel kan adviseren. De website van Mondzorgshop is niet bedoeld om persoonlijke adviezen te geven en vervangt in geen geval een tandheelkundig consult.

Artikel 4 – Beweringen en meningen

Alle beweringen en meningen, geuit in de artikelen, dossiers, recensies en overige mededelingen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster of de Internetprovider.

Artikel 5 – Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door printouts, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de bovenstaande ondernemer. Alle foto’s en productomschrijvingen op deze website zijn eigendom van bovenstaande ondernemer of worden gebruikt met toestemming van de eigenaar. ©

Artikel 6 – Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen betreffende deze disclaimer dan kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website.

De waardering van mondzorgshop.com bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 8.7/10 gebaseerd op 3 reviews.